Thái độ chuyên nghiệp và một tầm nhìn rộng, nắm rõ thực tế, hiểu rõ mục tiêu, cùng nhiều thế mạnh của người tiên phong. SGCB đã thành công trong việc thiết lập chuỗi chăm sóc Môtô mang thương hiệu SGCB Deluxe Motorcycle Care System. SGCB hiện là cái tên được dân chuyên nghành nhắc đến khi nói về “Nhượng Quyền Chuỗi Chăm Sóc Xe Môtô Chuyên Nghiệp”